0
Evolutionärt spörsmål

Bäste författare, mitt namn är Samuel Engström. Jag tog nyligen studenten i naturvetenskap, men läser en hel del evolutionsbiologi på fritiden. Fantastiskt arbete! Tack för läsningen och kunskapen! (Skriver på svenska ty Ni författare är norrmän!)

Skriver för att förstå. Jag begriper att statistiken är som den är, men tänker att Ni författare med sådan hög kompetens inom området kan bringa klarhet i min fråga!

Angående mitt spörsmål:

För mest gynnsam "investment", torde inte sönerna vara de som kommenterar mest frekvent om grandparent-grandchild resamblence? Döttrarna har ju ett redan givet genetiskt samband med dotter-mor!

Låt säga följande:

Janne och Agda får en dotter och en son. Här föreligger ett led "paternal uncertainty" hos Janne.

Janne och Agdas dotter Greta får barn. Här föreligger nu fortfarande bara ett led "paternal uncertainty", ty Agda är 100% säker på att Gretas barn bär Agdas gener. Och här föreligger då enbart ett led "paternal uncertainty".

Janne och Agda får en son Hans. Här föreligger då också ett led "paternal uncertainty". När Hans får barn, föreligger det två led "paternal uncertainty", eftersom: det förelåg ett "paternal uncertainty" hos Janne. Och eftersom det kommer föreligga ett "paternal uncertainty" hos Hans, blir detta ännu mer "paternal uncertainty", och främst då hos Janne, alltså farfarn till Hans barn.

Evolutionärt betraktat, vore det inte så att kommentarerna borde vara mer frekventa hos sonen, om likhet mellan barnbarn - farförälder, för att gynna sitt barn... i detta fall Hans barn. Hans vill att sitt barn erhåller mer "investments", resurser! För Greta, är detta redan "klappat och klart", ty genetiken och släktskapet redan är givet. (Överlevnad! Att få minsta lilla gynnsamt utfall!)

Blott en tanke! Tacksam för genmäle.

Tusen tack på förhand,

Samuel

waiting for moderation
2 Answers
0
Accepted answer

Takk for godt spørsmål, Samuel. Vi dokumenterer at besteforeldre synes døtre snakker mer om, og har de sterkeste oppfatninger om, barns familiære likhet enn sønner. Vi kjenner ikke detaljene i beskrivelsene av familiær likhet, men de vil inneholde sammenlikninger av barn (barnebarn, for besteforeldrene). Beskrivelsene vil også inneholde utsagn om barns ulikhet til familiemedlemmer. Dersom en datter beskriver brors barn som ulike broren i nærvær av sine foreldre (barnas besteforeldre) vil dette kunne få betydning for besteforeldres oppfatning av likskap. Dette, igjen, vil kunne ha betydning for besteforeldres investering i barnebarn og være med på å forklare den svært regelmessig observerte skjevhet i besteforeldres investering i barnebarn (mormor og morfar investerer langt mer i barnebarn enn farmor og farfar).

Jeg håper dette hjalp litt.

Hilsen Ivar

waiting for moderation
0
Accepted answer

Bäste Ivar,

Uppskattar responsen på mitt spörsmål. Jag förstår att Du har kolossal kunskap om dessa fenomen, i egenskap av professor.

Då ställer jag mig frågan:

Kan konklusion verkligen dras beträffande "mothers manipulation" vad gäller morföräldrars "investments"? Om kommentarerna varit obefintliga, till morföräldrarna, kanske "investments" vore av samma art, oavsett, ty genetiken, gällande morföräldrar, är 100% - i vart fall mormodern? Kommentarerna är potentiellt överflödiga och marginella (vad gäller mormodern) - men av större dignitet hos farföräldrarna?

Tusen tack,

Bästa hälsningar,

Samuel E.

EDIT: Nu i efterhand förstod jag att det primärt handlar om konkurrensen mellan bror/syster, min misstolkning. Tack för kunskap och spridandet av kunskap. Kul med ett fundament om sin egen erfarenhet dessutom, vilken nämndes i "Acknowledgments".

waiting for moderation