Suvi Taponen
Rose Thorogood
Pentti Tienari
Sari Timonen
Tuuli Toivonen
Heini Törnqvist
Marika Tossavainen
Kalevi Trontti
Annamari Tuulio-Henriksson
Liisa Ukkola-Vuoti
Martti Vainio
Outi Vainio
Kalle Valkonen
Birgitta van der Kolk
Maarten Vanhove
Risto Vesala
Maarit Virta
Benjamin Weigel
Swee Chong Wong
Shiqi Zhang