Jian-Qiu Zhong

Jian-Qiu Zhong


Summary

A physician of The first affiliated Hospital of Shantou University Medical College, whose major in rheumatology

Rheumatology

Work details

Doctor

The first affliliated Hospital of Shantou University Medical College
March 2011
Rheumatologic

PeerJ Contributions